loading...

Affärsresenären

Affärsresenären är väletablerad som affärsresenärernas egen tidning. Tidningen tar upp frågor som är viktiga för alla som reser i jobbet – det som underlättar, ekonomiserar och ger en extra krydda i affärsresandet. Tidningen har funnits sedan 1988.

Tidningen står i alla tidningsställ vid gaterna på Arlanda Inrikes, Bromma, Landvetter, Malmö Airport samt i ställ på SJ:s 1:a klass-vagnar. Tidningen finns dessutom i tidningsställ på Dinners Vägkrogar.

www.affarsresenaren.se

Annonsering

Informationsdokument för nedladdning

Materialanvisningar för Affärsresenären
Annonsmaterial skall levereras som högupplöst tryckfärdig PDF i samma storlek som bokad annonsplats. Vid utfallande annons gäller + 5 mm utfall. Uppslag: + 10 mm fräsmån i mitten. Bilderna i dokumentet skall vara anpassade för 4-färgs offsettryck (CMYK), vara okomprimerade samt korrekt beskurna och monterade i 100 % storlek. Upplösningen skall vara från 266 dpi upp till 300 dpi. Annonsmaterial kan levereras via e-post: pics@laprensa.se

För ej tryckfärdigt material, eller annonser som inte varit annonsavdelningen tillhanda inom föreskriven materialdag, debiteras extra. Observera att annonser producerade av La Prensa AB ej får användas i annan media/publikation.
  • Övrigt
  • Beställt annonsutrymme får inte annulleras senare än tre veckor före utgivningsdag.
  • Betalningsvillkor: 10 dagar netto efter utgivning. Alla priser är exklusive moms.
  • Tidningen är reklamskattebefriad.
  • Tidningens ansvar för fel är begränsad till högst annonskostnaden.