Vi träffar mitt i prick

Digitala kanaler är bra. Inte alla, men många.

Våra nyhetsbrev har en extremt bra affinitet i målgruppen, vi vet vilka mottagarna är och då träffar vi så klart rätt. Tidningarnas egna hemsidor lockar både gamla och nya läsare. Vi pratar inte om störst antal unika läsare, vi pratar om ett antal unika läsare som du vill nå. Kvalitet, inte kvantitet.

Sedan har vi förmånsklubben MICE-club, en webbplats för våra medlemmar som idag består av ca: 6000 mötesköpare. Via hemsidan www.miceclub.se har du som är medlem möjlighet att köpa konferenser, möten och events till reducerade priser.

Läs mer om konceptet och anmäl dig här: www.miceclub.se

PRISLISTA DIGITALA PRODUKTER (för nedladdning)

Mice-club

webbsidor

Nyhetsbrev