loading...

Premium Magazine

Premium Magazine är ett magasin med fokus på lifestyle och nöje som innehåller allt från stilfulla reseskildringar från när och fjärran till reportage om kultur, mode, resor, trender och mycket, mycket mer.. I tidningen får du möta intressanta profiler i djuplodande och personliga intervjuer. Vi berättar historien om både kända och nya hantverk. Som läsare får du en inblick i vad som är på gång i de nordiska huvudstäderna och en hel del tips och råd om kommande event, spännande matupplevelser i storstaden och nya heta trender.

Unik distrubition
Tidningen finns på Arlandas Utrikesterminal
En unik och träffsäker distribution till en miljö där miljoner människor rör sig varje månad och där man fortfarande har tiden att läsa ett inspirationsfyllt magasin. Tidningen är gratis och vänder sig till en medveten målgrupp som dels har hög inkomst och utbildning, dels reser betydligt mer än genomsnittet - både privat och i jobbet. 

www.premiummagazine.se

Annonsering

Informationsdokument för nedladdning

Materialanvisningar för Premium Magazine
Annonsmaterial skall levereras som högupplöst tryckfärdig PDF i samma storlek som bokad annonsplats. Vid utfallande annons gäller + 5 mm utfall. Uppslag: + 10 mm fräsmån i mitten. Bilderna i dokumentet skall vara anpassade för 4-färgs offsettryck (CMYK), vara okomprimerade samt korrekt beskurna och monterade i 100 % storlek. Upplösningen skall vara från 266 dpi upp till 300 dpi. Annonsmaterial kan levereras via e-post: pics@laprensa.se

För ej tryckfärdigt material, eller annonser som inte varit annonsavdelningen tillhanda inom föreskriven materialdag, debiteras extra. Observera att annonser producerade av La Prensa AB ej får användas i annan media/publikation.
  • Övrigt
  • Beställt annonsutrymme får inte annulleras senare än tre veckor före utgivningsdag.
  • Betalningsvillkor: 10 dagar netto efter utgivning. Alla priser är exklusive moms.
  • Tidningen är reklamskattebefriad.
  • Tidningens ansvar för fel är begränsad till högst annonskostnaden.